Programmer

Prevensjonsprogrammet: gir seksual- og prevensjonsundervisning, støtte og gratis prevensjon til unge kvinner. Det er nesten 300 unge kvinner i programmet. Den yngste er 12 år og ble mor allerede som 11-åring.

Medisinprogrammet: gir gratis medisiner og legeundersøkelse til fattige mennesker med kronisk, alvorlig sykdom. Vi har nå 26 barn og voksne med ulike sykdommer som astma, epilepsi, diabetes m. fl. De har ikke hatt råd til regelmessig medisin tidligere og gjennom programmet får de en god sykdomskontroll og en annen hverdag.

Skoleprogrammet: gir gratis skoleutstyr til fattige barn. Det er gratis å gå på offentlig skole, men foreldrene må betale skoleutstyret. De fattigste familiene har ikke råd til dette og velger derfor å ikke sende barna på skolen.

Husprogrammet: gir støtte til nytt hus eller renovering av eksisterende hus for de fattigste familiene. Vi har bygget 17 hus til nå, alle husene har innlagt strøm, to soverom, flisbelagte bad med innlagt vann, stue og kjøkken. Husene er malt i glade farger og lett gjenkjennelige når en går gjennom disse fattige nabolagene.

Alle programmene prioriterer mennesker med lite ressurser – men gratis prevensjon får alle kvinner som ønsker det, uansett alder og inntekt.