Husprogrammet

Det finnes mange skur i slumområdene hvor en ikke skulle tro det kunne bo familier. Februar 2018 startet husprogrammet som gir støtte til nye hus eller restaurering av eksisterende hus. Den første familien som ble inkludert var en fisker, hans kone og deres barn på 2 og 4 år. De bodde i et skur som ble ødelagt under en høststorm for 5 år siden. De hadde siden levd med store mengder vann på gulvene.

Sofiaprogrammet har nå bygget mer enn et dusin hus og går kontinuerlig i gang med nye prosjekter.

Et nytt hus koster 43 000 kroner og vi bygger da høy grunnmur, malte trehus med solide blikktak. Det legges gulv, elektrisitet og innedo.