Medisinprogrammet

Medisinprogrammet er et program som gir gratis medisinsk hjelp til folk som trenger det. Arbeidet består av hjemmebesøk hos kronisk syke pasienter som ikke har penger til å behandle sin sykdom. De mottar medisiner for ett år, som leveres månedlig på apoteket. Behandlingen kontrolleres av lokale spesialister dersom det er behov for kontroll mellom oppholdene til Benedicte.

Programmet gir også helseundersøkelser og mindre kirurgiske prosedyrer, som fjerning av en sjette finger.