Skoleprogrammet

Utdanning og helse går hånd i hånd – og vi synes det er viktig å også ha dette fokuset i vårt arbeid.
Skoleprogrammet gir barn i offentlige skoler skolesekk, skrivebøker, blyanter, viskelærer, linjaler og fargeblyanter.

På den Dominikanske Republikk går de rikere barna i private skoler, mens offentlige skoler er åpne for alle. Utfordringen for de fattigste er at de ikke har råd til skoleutstyr og uniformer – og uten dette får de ikke delta på skolen. I år har myndighetene besluttet at de støtter barna med noe utstyr og uniform – men utstyret er av dårlig kvalitet – og for mange barn er dette alt de får.

Vi har nå gitt mer enn 200 barn gratis skolesekk med utstyr. Barna og deres foreldre var veldig stolte og takknemlige – og vi vil fortsette og utvide dette programmet.

Hvis du ønsker å bli sponsor, vil det månedlige beløpet på 40 kroner dekke utgiftene til skoleutstyr for to barn gjennom et skoleår.